Ik, Machiavelli


"Ik, Machiavelli" is een monoloog waarin Machiavelli vlak na zijn dood ten overstaan van een tribunaal (u, als luisteraar) een slotpleidooi houdt.

Hierin verwoordt hij de totstandkoming van zijn omstreden boek "De Heerser".

Hij licht onderdelen uit het boek toe, tegen de achtergrond van het Florence van begin zestiende eeuw, mede gekleurd door de

sociaal maatschappelijke en culturele aspecten van zijn tijd.     


  

 

Ik, Machiavelli

"Want een man die zich altijd en overal goed betoont, gaat noodzakelijk te gronde te midden van zovelen die niet goed zijn. Daarom moet een heerser, wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet goed te zijn. En dit vermogen dient hij wel of niet in de praktijk te brengen al naargelang de omstandigheden hem daartoe dwingen."

De stellingen van Machiavelli zijn hard, duidelijk en recht door zee.

In een tijd waar vijandigheden, overnames van land of  positie en onderlinge verdeeldheid aan de orde van de dag waren, kon men het zich niet veroorloven halve maatregelen te nemen. Het Italië van de zestiende eeuw vertoont zoveel gelijkenissen met onze huidige maatschappij, dat ook moderne managers, politici en directeuren de lessen van Machiavelli ter harte kunnen nemen. "Uw achterban zal evenwichtig en trouw blijven, uw imperium stabiel en solide".

Wat Sun Tsu is voor Aziatische managers en politici, is Niccolo Machiavelli voor de Europeaanse man of vrouw in een machtspositie.

"Ik, Machiavelli" is een programma waarin de, heden ten dage als controversieel bestempelde, schrijver, filosoof en staatsman Niccolo Machiavelli en zijn werk "Il Principe" ofwel "De Heerser", centraal staat. Dit werk, geschreven in de zestiende eeuw, is een handreiking voor zittende en toekomstige heersers van de toen ook al tot op het bot verdeelde staten en vorstendommen op het Apennijns schiereiland. Machiavelli beschrijft, uit eigen ervaring als politicus en strateeg, de manieren waarop men de macht verkrijgt, hoe men de macht behoudt en wanneer men ophoudt met macht nastreven.

Tijdens het programma "Ik, Machiavelli" neemt u zitting in het tribunaal waarvoor Machiavelli zelf zijn slotpleidooi zal houden. In dit pleidooi maakt u kennis met de wereld en tijdgenoten van Machiavelli en zal deze zijn stellingen in hedendaags Nederlands met u delen. Aan u de taak om uw eigen oordeel te vellen over zijn stellingen en deze te spiegelen aan  uw eigen visie op macht en leiding geven.                                                                                                                                  |